45 đứa trẻ khiến thế giới lắng đọng với một bài hát của Michael Jackson