Nhân tướng học không thể thay thế cho thiện tâm của con người. Người làm nhiều việc thiện thì cho dù là tướng xấu cũng trở thành tướng tốt, bạn bè lương thiện tự nhiên sẽ đến gần, và những việc tốt cũng sẽ tự nhiên tìm tới.

Trong cuốn “Phi Tương”, Tuân Tử viết: “Tướng nhân, cổ chi nhân vô hữu dã, học giả bất đạo dã”. Câu này có nghĩa là xem mặt người để đoán định tướng số, người xưa chẳng làm thế, người có học thức thời nay cũng không đàm luận.

Người xưa có câu rằng: ”Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình”, có nghĩa là phúc họa không có cửa, chỉ là do con người tự mình tìm đến mà thôi. Bên cạnh số mệnh vốn là điều khó có thể xét đoán, thì sự tốt xấu của cuộc sống là do chính tâm thái của chúng ta. Đó không phải là điều mà vẻ đẹp hình thức, hay vẻ đẹp nhân tướng, có thể thay thế được.

Nếu như thường xuyên làm điều tốt, giúp đỡ người khác, giữ cho mình một suy nghĩ tích cực, trong lòng không nghĩ đến điều sai quấy, thì tự nhiên vận tốt sẽ đến bên mình, hoặc chí ít thì cũng không có vận xấu đeo đuổi. Còn nếu một người thường xuyên làm chuyện ác, lòng dạ bất chính, thì vận xấu đương nhiên không mời cũng tới, có tránh cũng không thoát được.

Nhân tướng học, cổ nhân chẳng làm thế
(Ảnh minh họa: zenmandalas.com)

Chính vì thế, thay vì để ý tới nhân tướng học của bản thân, hãy tự xét mình xem trong quá khứ có dùng thái độ không tốt để đối nhân xử thế hay không? Có vô tình hay hữu ý lừa gạt người khác hay không? Có đùn đẩy trách nhiệm hay cho rằng việc không liên quan đến mình hay không? Những chuyện gây tổn hại cho người khác như vậy dù lớn hay nhỏ thì đều không nên làm.

Thời xưa, những điều liên quan đến vận mệnh của người ta như nhân tướng học, phong thủy, thuật số, v.v. đều do những bậc cao nhân đức độ đảm trách. Thông qua hình thức tín ngưỡng tâm linh đó mà có ý khuyên bảo con người làm điều ngay, theo lẽ phải, chứ không phải là chạy theo cái vỏ bề ngoài. Nhưng trong quá trình truyền thừa mấy nghìn năm, thế hệ sau này càng ngày càng coi trọng truy cầu vật chất mà lãng quên giá trị tinh thần chân chính của chúng.

Người có tướng mạo xấu nhưng hành vi ngay thẳng, quang minh chính đại, thì dù khi mới quen có thể không có ấn tượng tốt, nhưng càng tiếp xúc nhiều sẽ càng cuốn hút người ta. Người có tướng mạo đẹp đương nhiên sẽ tạo thiện cảm lúc mới gặp, nhưng nếu lòng dạ hẹp hòi thì chẳng mấy mà bị nhận ra, mà bị xa lánh.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, người lương thiện đương nhiên sẽ thu hút nhiều bạn bè lương thiện. Người có thiện tâm thì cho dù là tướng xấu cũng trở thành tướng tốt, bạn bè tốt tự nhiên sẽ đến gần, và những việc tốt cũng sẽ tự nhiên tìm tới.

Quang Minh tổng hợp

Xem thêm: