Phong Thần Diễn Nghĩa là một cuốn huyền sử xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, cùng với đó là vô số thần thoại, truyền thuyết xưa, bao gồm cả thần tiên và yêu quái. Nó giống như một thiên sử thi của Đông phương, ngang tầm với Trường ca Iliad của Hy Lạp.

Có hai đại trận vô cùng nổi tiếng trong Phong Thần Diễn Nghĩa là Tru Tiên trận và Vạn Tiên trận, cả hai đều có khả năng diệt sát thần tiên và đều cần sự hợp lực cực lớn của bốn vị thần ngang tầm Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Lão Tử mới có thể phá giải. Tuy nhiên Thông Thiên giáo chủ lại là sư đệ phía dưới hai vị sư huynh là Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thì tại sao ông ta lại có thể tạo ra đại trận khó phá đến như vậy? Trong kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tru Tiên trận.

Nguồn gốc Tru Tiên trận

Nói về Tru Tiên trận thì không thể không nhắc tới bốn thanh tuyệt thế bảo kiếm được dùng để dựng trận là Tru Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, và Tuyệt Tiên kiếm. Tương truyền rằng đem chúng treo tại bốn cửa trận thì sấm vang gió dậy, thần tiên cũng phải rụng đầu. Mặc dù vậy, Thông Thiên giáo chủ không phải là người luyện ra bốn thanh kiếm đó, ông ta có một bài kệ về bốn thanh thần kiếm như sau:

Chẳng phải vàng đồng hay sắt gang,
Ngàn xưa luyện dưới núi Linh San
Không dùng nước lửa rèn trui bén,
Nhờ khí âm dương chế luyện hoàn
Hãm, Tuyệt hai cây bay sát khí,
Lục, Tru một cặp chiếu hào quang
Thần tiên muôn kiếp tuy linh hiển,
Gặp bốn gươm này cũng đứt ngang

Thủa xưa, sư phụ của ba người Lão Tử, Nguyên Thủy và Thông Thiên là Hồng Quân Lão Tổ đã tìm ra bốn cây kiếm này, nhưng vì biết sát khí của chúng quá lớn, có thể gây tai họa nên ông quyết định không giao cho bất cứ đệ tử nào mà cất ở núi Phân Bửu. Tuy nhiên, Thông Thiên giáo chủ lại tình cờ tìm được chúng và đem về cất ở Bích Du cung của mình. “Trời khiến thần tiên mắc nạn”, lo lắng của Hồng Quân Lão Tổ không hề thừa, vì cuối cùng để bảo vệ tôn chỉ Hữu giáo vô loài, Thông Thiên giáo chủ đã sử dụng bốn cây kiếm đó đối với hai vị sư huynh.

Thử giải Phong Thần – Kỳ III: Làm thế nào để phá Tru Tiên kỳ trận
Thông Thiên tranh luận với Lão Tử và Nguyên Thủy về quan niệm dạy đạo “Hữu giáo vô loài”

Thứ tự các thanh kiếm trong trận như sau: cửa Ðông treo Tru Tiên kiếm, cửa Bắc treo Lục Tiên kiếm, cửa Tây treo Hãm Tiên kiếm, cửa Nam treo Tuyệt Tiên kiếm. Thông Thiên giáo chủ thì đứng ở đài Bát quái mà điều khiển trận. Khi các tiên thuộc phe Xiển giáo tới xem, chỉ thấy có vỏn vẹn bốn thanh kiếm đó, nhưng khí độc đã nổi lên ngất trời, gió thổi ghê mình, biến hóa trăm ngàn thứ lạ.

Thử giải Phong Thần – Kỳ III: Làm thế nào để phá Tru Tiên kỳ trận
Lão Tử và Nguyên Thủy đứng dưới nhìn Tru Tiên trận, phía trên trận có bốn cửa Đông Tây Nam Bắc, ở giữa là Thái Cực đồ hình.

Xem thêm kỳ ITrụ Vương vô đạo được phong Thần, Đát Kỷ hồ ly bị chém chết?

Tru Tiên trận lợi hại tới đâu?

Các vị tiên phe Xiển giáo chẳng có ai dám bước vào Tru Tiên trận vì một khi bước vào họ chắc chắn phải chết. Sư phụ của họ là Nguyên Thủy thiên tôn thì thử một mình xông vào trận, dựa vào pháp bảo là Trầm hương liễn vốn có bốn bụi bông sen, hào quang sáng chói. Ấy vậy mà ở mỗi cửa trận, Nguyên Thủy đều bị kiếm chém đứt một bông sen.

Thử giải Phong Thần – Kỳ III: Làm thế nào để phá Tru Tiên kỳ trận
Lão Tử phải dùng đến thuật lợi hại nhất của mình là “Nhất khí hóa tam thanh” để đấu phép với Thông Thiên trong trận Tru Tiên.

Lão Tử vốn là đại sư huynh của Nguyên Thủy và Thông Thiên, nhưng cũng phải dùng đến thuật “nhất khí hóa tam thanh” lợi hại nhất, phân thành ba người vào quần chiến với Thông Thiên giáo chủ. Mặc dù cuối cùng Lão Tử lấy gậy gõ đầu được Thông Thiên giáo chủ ba cái, nhưng cũng không phá được trận mà phải chạy ra, còn bình luận thêm rằng: “Trận dữ ghê hồn”.

Phá Tru Tiên trận ra sao?

Để phá được nó, cần có bốn vị đại thần thông vào bốn cửa trận một lượt thì mới phá nổi. Trong khi đó, phía Xiển giáo mới có được Lão Tử và Nguyên Thủy. Điều may mắn là Chuẩn Đề đạo sư thấy ao sen nở hai trăm bông, ứng với hai trăm tiên ở cả hai bên trận doanh, nên mới cất công tới để đón hai trăm người có duyên về Tây phương. Ông ta cũng mời thêm cả Tây phương giáo chủ là Tiếp Dẫn đạo sư tới hỗ trợ.

Xem thêmVũ trụ trong Thần Khúc của Dante – Kỳ III: Hỏa ngục – Lời cảnh tỉnh tại tầng Nhục dục

Bốn vị đại thần thông hợp lực, phân ra làm: Lão Tử cửa Tây, Nguyên Thủy cửa Đông, Tiếp Dẫn cửa Nam, Chuẩn Đề cửa Bắc.

  • Nguyên Thủy hiện ra hào quang chiếu sáng, thấp thoáng hình bông sen, cản lấy Tru Tiên kiếm.
  • Tiếp Dẫn sử dụng pháp bảo là ba viên Xá lợi, cản lấy Lục Tiên kiếm.
  • Lão Tử sử dụng lung linh bảo tháp, hiện hào quang cản lấy Hãm Tiên kiếm.
  • Chuẩn Đề sử dụng nhành cây Thất bửu, hiện ngàn bông sen, cản lấy Tuyệt Tiên kiếm.
Thử giải Phong Thần – Kỳ III: Làm thế nào để phá Tru Tiên kỳ trận
Chuẩn đề hiện ngàn bông sen cản lấy Tuyệt Tiên kiếm.

Sau khi bốn vị đại thần thông vào bốn cửa trận, Thông Thiên giáo chủ vỗ tay bốn cái. Và thế là sấm dậy ầm ầm, trận Tru Tiên tua tủa hào quang, giáo gươm bao phủ, lửa dậy phừng phừng, gió bay nghìn nghịt.

Thử giải Phong Thần – Kỳ III: Làm thế nào để phá Tru Tiên kỳ trận
Bốn vị đại thần thông vây ráp lấy Thông Thiên giáo chủ.

Tuy vậy, do Thông Thiên giáo chủ pháp lực không đủ cường đại, lại một địch bốn, nên cuối cùng bị Lão Tử đánh một gậy vào lưng, Nguyên Thủy đánh Ngọc như ý ngang vai, Chuẩn Ðề đánh một Gia kỳ xử vào đùi, khi độn thổ bay lên lại lập tức bị đệ tử Nhiên Đăng của Xiển giáo quăng Ðịnh Hải châu đánh ngã xuống.

Thử giải Phong Thần – Kỳ III: Làm thế nào để phá Tru Tiên kỳ trận

Trong lúc Thông Thiên giáo chủ bị bốn người hợp lực áp chế, trúng đòn liên tiếp, thì các đệ tử của Xiển giáo cũng ùa lên giúp sức, cướp lấy bốn thanh tiên kiếm.

  • Quảng Thành Tử lấy được thanh Tru Tiên.
  • Xích Tinh Tử lấy được thanh Lục Tiên.
  • Ngọc Ðỉnh chân nhân lấy được thanh Hãm Tiên.
  • Ðạo Hạnh thiên tôn lấy được thanh Tuyệt Tiên.

Dưới sự đồng lòng như vậy, cuối cùng phe Xiển giáo mới có thể phá được Tru Tiên trận. Bốn cây gươm báu bị đoạt hết, trận Tru Tiên tan vỡ, Thông Thiên giáo chủ hóa hào quang bay đi, các đệ tử Triệt giáo thấy thầy mình thua trận cũng lén trốn chạy về động.

Quang Minh

Xem thêm: