Trong văn hóa truyền thống, chữ “Hiếu” đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trung hiếu lễ tiết luôn được xem là cái gốc làm người. Thậm chí trong “Hiếu kinh”, một luận thuyết kinh điển của Nho gia, thì “Hiếu” đã được nâng lên thành Thiên lý.

Với loạt bài “Hiếu thảo là cái gốc làm người”, Trí Thức VN muốn gửi tới bạn đọc những quan niệm của người xưa về chữ “Hiếu”, và cái nhìn về chữ “Hiếu” trong cuộc sống hiện đại thời nay. Kỳ này, xin gửi tới độc giả chuyện hiếu thuận của Tử Lộ.

Xem thêm: Hiếu thảo là cái gốc làm người – Kỳ 4: “Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi 

Hiếu thảo là cái gốc làm người
Tử Lộ là một trong số các học trò xuất sắc của Khổng Tử

Tử Lộ tên là Trọng Do, sinh vào đời nhà Chu, là một trong Thất Thập Nhị Hiền – bảy mươi hai môn đệ của Khổng Tử. Ông tài giỏi, đạo đức cao vượt, tinh thông lục nghệ.

Tử Lộ vốn là người hung hăng, hiếu dũng, hiếu thắng. Khổng tử từng gọi  Tử Lộ đến mà dạy rằng: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã”, có nghĩa là: Điều gì mình biết thì bảo rằng biết, điều gì mình không biết thì cứ bảo là không biết, như thế tức là đã biết vậy! Câu nói này về sau rất nổi tiếng, đến tận ngày nay vẫn còn thường xuyên được nhắc tới.

Hiếu thảo là cái gốc làm người – Kỳ V: Tử Lộ vác gạo trăm dặm đường xa để về nuôi cha mẹ
Tử Lộ vác gạo trăm dặm đường xa để về nuôi cha mẹ (Ảnh: Cổ Hán Văn)

Ngoài là một học trò xuất sắc của Khổng Tử, ông còn là người thờ cha mẹ rất hiếu thảo. Lúc bấy giờ, đương khi gặp phải thời loạn lạc, nhà lại nghèo nên ông phải tìm các thứ rau quả về để nấu canh dâng lên cha mẹ dùng bữa qua ngày. Về sau, Tử Lộ thường đi vác gạo trăm dặm đường xa để về nuôi cha mẹ. Sau khi cha mẹ ông qua đời, Tử Lộ sang nước Sở và được vua nước Sở phong tước cao sang. Tuy có được quan quyền vinh hiển, nhưng ông luôn luôn tưởng nhớ, ước gì cha mẹ hãy còn sống để ông ngày ngày đội gạo, bữa bữa nấu canh, cả nhà đoàn viên đầm ấm.

Về sự hiếu thuận của Tử Lộ, có thơ khen rằng:

Phụ mễ cung cam chỉ
Ninh từ bách lý diêu
Thân vinh thân dĩ một
Do niệm cựu cù lao

Có nghĩa là:

Vác gạo dưỡng ngọt bùi
Không ngại đường trăm dặm
Vinh hiển song thân mất
Hoài niệm thuở nhọc nhằn

Người xưa tương truyền rằng “Bách thiện Hiếu vi tiên”, có nghĩa là trong trăm điều thiện lành, chữ Hiếu là đứng đầu. Hiếu với cha mẹ là một chuẩn mực đạo đức rất được coi trọng. Ngày nay, đạo đức nhân loại trượt dốc, luân thường đạo lý không được giữ gìn. Bởi vì con cái bất hiếu nên cha mẹ cũng không tin tưởng, phải giữ lại của cải đề phòng thân khi về già, đâu có được như cha mẹ Tử Lộ. Qua đó mới thấy được rằng những bài học của người xưa còn nguyên giá trị.

Hy vọng