Hà Nội: Hội thảo 100 năm di sản Việt Nam - Pháp

Hà Nội: Hội thảo 100 năm di sản Việt Nam - Pháp

Thời gian: 15:00, thứ ba 05/12/2017

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Thông tin từ L’Espace:

Mời các bạn đến với “Hội thảo 100 năm di sản Việt Nam – Pháp” nhằm khám phá những ký ức chung giữa hai nước, với sự tham gia của diễn giả:

  • Ông Hervé Lemoine, Cục trưởng Cục Lưu trữ Pháp
  • Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  • Ông Benoît Van Reeth, Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp

Với sứ mệnh gìn giữ di sản ký ức chung là tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp tại Việt Nam, Cục Lưu trữ Pháp và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam trong thời gian qua đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa để phát huy giá trị khối tài liệu lưu trữ quý giá này. Hội thảo sẽ chia sẻ với khán thính giả hành trình gìn giữ di sản ký ức chung ấy và những triển vọng hợp tác từ hai phía Việt Nam và Pháp.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt, tiếng Pháp. Dịch song song Pháp-Việt

Vào cửa tự do

Xem thêm: