Người dân Hồng Kông tiếp tục kháng nghị. Ngày 15/9, người Hồng Kông tiếp tục đến Lãnh sự quán Anh Quốc thỉnh nguyện, kêu gọi chính phủ Anh Quốc có hành động đối với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc phớt lờ “Tuyên bố chung Trung – Anh; bên cạnh đó, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền cũng đã gửi đơn xin phép tổ chức cuộc diễu hành vào ngày 15/9, tuy nhiên đơn xin phép này đã bị cảnh sát bác bỏ và ra thông báo phản đối. Hoạt động thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Anh Quốc bắt đầu vào 12 giờ trưa (giờ Hồng Kông), trước Tổng lãnh sự quán Anh Quốc tại Hồng Kông ở số 1 đường Supreme Court (Supreme Court Road); hoạt động này không nộp đơn xin phép.

biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh diễu hành đến đường Hennessy. (Ảnh: Epoch Times)

Gần đây, ĐCSTQ tuyên bố “Tuyên bố chung Trung – Anh ký kết năm 1984 là một “văn kiện lịch sử lỗi thời” từ lâu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh Quốc cho biết, “Tuyên bố chung Trung – Anh” ký kết từ cách đây hơn 30 năm, cho đến nay vẫn còn hiệu lực; là một hiệp ước có ràng buộc về pháp lý được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.

Còn về vấn đề xin phép cuộc diễu hành ngày 15/9, do chưa được cảnh sát công bố thông báo không phản đối, cộng thêm kháng án thất bại, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền tuyên bố huỷ bỏ mít tinh và diễu hành. Cuộc diễu hành trước đó dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều trên đường East Point trên Vịnh Causeway và sau đó đến khu vực dành cho người đi bộ ở Đường Chater. Mọi người đi bộ từ Vịnh Causeway đến Đường Chater, rồi đến Wan Chai, đến Trung Hoàn.

Trước đó, Mặt trận Nhân quyền về Nhân dân phát đi thông báo cho biết, “sau khi luật tà ác được rút lại”, chúng chúng tôi cần nói cho thế giới biết rõ ràng, sở dĩ chúng tôi tiếp tục kháng nghị và đấu tranh, là bởi vì chúng tôi vẫn còn 4 yêu cầu vẫn chưa được hồi đáp. Hơn nữa, 4 yêu cầu này, là thể hiện nguyên tắc của chúng tôi đối với mong muốn xã hội, phản ánh tình yêu của chúng tôi đối với thành phố mà chúng tôi đang sống, và tiếp nghênh chiến với những hành vi tàn bạo không thể chịu đựng được của chính quyền xấu xa.

Một số hình ảnh cuộc diễu hành ngày 15/9 của người Hồng Kông.

Biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh trên đường Connaught. (Ảnh: Epoch Times)
biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh trên đường Connaught. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh các biểu ngữ được người Hồng Kông chế tác. (Ảnh: Epoch Times)
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh người dân giơ cao quốc kỳ của các nước. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh người dân căng quốc kỳ của các nước. (Ảnh: Epoch Times)
biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh diễu hành đến đường Hennessy. (Ảnh: Epoch Times)
biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Hình ảnh diễu hành đến đường Hennessy. (Ảnh: Epoch Times)
biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. Tấm biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 15/9
Người dân Hồng Kông tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Causeway ngày 15/9/2019. (Ảnh Epoch Times)
biểu tình Hồng Kông 15/9
Ngày 15/9, người Hồng Kông tập trung trước Đại sứ quán Anh để kêu gọi chính phủ Anh nhìn thẳng vào về vấn đề Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông 15/9
Ngày 15/9, người Hồng Kông tập trung trước Đại sứ quán Anh để kêu gọi chính phủ Anh nhìn thẳng vào về vấn đề Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông 15/9
Ngày 15/9, người Hồng Kông tập trung trước Đại sứ quán Anh để kêu gọi chính phủ Anh nhìn thẳng vào về vấn đề Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)

Trí Đạt (theo Epoch Times)

Xem thêm: