Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có dấu hiệu sụp đổ toàn diện?

Dẫu là triều đại nào, dù hùng mạnh tới đâu cũng không thể thiên thu trường cửu. Đó là điều tất yếu của lịch sử.