Số thu NSNN tháng 1/2020 của toàn ngành hải quan giảm tới 25% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Công thương, virus corona
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái – nơi giao thương giữa Việt Nam, Trung Quốc. (Ảnh: moit.gov.vn)

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo về tình hình công tác tháng 2/2020.

Về tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN):

Năm 2020, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN theo Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính là 338.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với dự toán năm 2019 (338.000/300.500).

Riêng tháng 1/2020, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25.446 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán (giảm 25% so với cùng kỳ 2019).

Về xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa chung:

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá XNK của cả nước trong tháng 1/2020 sơ bộ đạt 36,62 tỷ USD, giảm 18,4 % so với tháng trước và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2019 (số ngày làm việc trong tháng chỉ có 16 ngày do nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý).

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 18,2 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng 12/2019 và tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng 12/2019. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 có mức thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 01/2019.

Về XNK hàng hóa với Trung Quốc:

Tổng trị giá xuất nhập khẩu với Trung Quốc trong tháng 1/2020 sơ bộ đạt 8,29 tỷ USD, giảm 25,8% so với tháng 12/2019 và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,75 tỷ USD, giảm 35,3% so với tháng 12/2019 và nhập khẩu đạt 5,54 tỷ USD, giảm 20,1%.

Thống kê theo giá trị trung bình theo ngày làm việc (loại trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) trong tháng, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 1/2020 đạt 130,52 triệu USD/ngày, giảm 20,18% so với tháng 12/2019 trước đó, nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 1/2020 tính trung bình theo ngày đạt 261,47 triệu USD/ngày, giảm 6,5% so với tháng 12/2019 và giảm 2,1% so với tháng 1/2019.

Trong 3 ngày làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán (30, 31/1/2020 và 3/2/2020), tổng trị giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 82,1 triệu USD/ngày, chỉ bằng 63% ngày làm việc thông thường trong tháng 1/2020 trước đó; trong khi đó nhập khẩu đạt 182,8 triệu USD/ngày, chỉ bằng gần 70% ngày làm việc thông thường trong tháng 1/2020 trước đó.

Theo các chuyên gia thương mại, dịch bệnh nCoV đã tác động ảnh hưởng đối với hoạt động XNK của Việt Nam không chỉ giới hạn trong quan hệ thương mại trực tiếp với Trung Quốc mà cả trên các thị trường thứ ba, ảnh hưởng từ xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới cho đến thương mại nội địa, sản xuất công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng.

Một số tác động có thể chỉ ra như: Kéo dài thời gian giao hàng, thông quan do phải thực hiện các công tác kiểm dịch y tế nghiêm ngặt ở cả hai đầu (xuất và nhập); giao thương qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không giữa hai nước bị hạn chế; nhu cầu nhập khẩu phục vụ tiêu dùng và sản xuất của Trung Quốc giảm.

Lê Hoàn