Việt Nam đứng thứ 3 trong tổng số người nước ngoài ở Nhật

Nhật Bản sẽ tuyển 10.000 lao động Việt làm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe.