Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018, thời hạn thanh tra là 80 ngày.

thanh tra nhiều lĩnh vực y tế
Toàn cảnh buổi công bố thanh tra. (Ảnh: thanhtra.gov)

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định số 656 ngày 17/09/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế và một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng như tại một số sở y tế địa phương.

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này); thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thành tra gồm 16 thành viên do ông Vũ Đức Tâm – Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I – Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn.

Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra gồm 4 người do ông Hoàng Đức Quỳnh – Trưởng phòng nghiệp vụ III, vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm Tổ trưởng.

Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ với 3 nội dung phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Minh Long

Xem thêm: