Năm 2019, TP.HCM phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng

Năm 2019, Đoàn thanh tra TP.HCM đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất.