Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ra các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 5 công chức của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam (Nhật Bản).

Công ty TNHH Tenma Việt Nam. (Ảnh: dẫn qua Google Maps/2019)

Năm công chức của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh bị tạm đình chỉ công tác gồm:

  • Ông Phạm Đức Thường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (người ký Quyết định số số 2745/QĐ-CT);
  • Ông Nguyễn Đức Tuấn, trưởng đoàn Kiểm tra;
  • Ông Nguyễn Duy Cử, thành viên đoàn Kiểm tra;
  • Bà Nguyễn Thị Hoài Biên; thành viên đoàn Kiểm tra;
  • Bà Phạm Thị Thanh Tâm, thành viên đoàn Kiểm tra.

Các công chức trên có liên quan đến Đoàn kiểm tra thuế theo Quyết định số 2745/QĐ-CT ngày 21/8/2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh..

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Ngô Xuân Tòng cho biết thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 2745/QĐ-CT ngày 21/9/2019 về việc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam (KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Sau kiểm tra, đoàn công tác truy thu gần 388 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi.

Tuy nhiên, Báo Asahi (Nhật Bản) ngày 12/5/2020 đăng thông tin cho hay Công ty Tenma Nhật Bản (trụ sở ở Tokyo) đã khai báo với Tổng cục kiểm sát Tokyo về việc công ty con là Công ty Tenma Việt Nam (tại Quế Võ, Bắc Ninh) đã hối lộ công chức ở Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu yên (khoảng gần 5,4 tỷ đồng) để cơ quan thuế miễn giảm khoản truy thu thuế.

Trước khi có quyết định của Tổng cục Thuế, ngày 26/5, Bộ Tài chính đã ra liên tiếp hai công văn chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc tạm đình chỉ công tác với những công chức thuế, hải quan có liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra Thuế, kiểm tra sau thông quan và lãnh đạo Cục Thuế, ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện kiểm điểm và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Đối với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Tài chính cũng yêu cầu tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan, lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm điểm và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong trường hợp công chức bị tạm đình chỉ công tác là thủ trưởng đơn vị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan lựa chọn lãnh đạo để giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành đơn vị đó.

Nguyễn Quân