Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM và chủ tịch UBND 7 quận, huyện: 1, 3, 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ bị kiểm điểm vì thiếu sót trong tiếp công dân.

Kiểm điểm Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM và Chủ tịch 7 quận, huyện. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu Giám đốc Sở TN-MT và chủ tịch 7 quận, huyện kiểm điểm vì không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân.

Theo đó, Giám đốc Sở TN-MT phải kiểm điểm rút kinh nghiệm khi chưa kịp thời triển khai công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ năm 2015-2018; thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban chậm thực hiện kết luận tiếp công dân của Giám đốc; thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời cho công dân.

Chủ tịch UBND 7 quận, huyện bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì thực hiện sổ sách công dân chưa đúng mẫu theo quy định; thiếu đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, gồm:

Chủ tịch UBND quận 3, 11 và huyện Cần Giờ, Củ Chi đã đặt ra các thủ tục tiếp dân như: đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp sai ngày… là chưa đúng khoản 5, điều 13 trong Luật Tiếp công dân năm 2014.

UBND quận 1 kiểm điểm rút kinh nghiệm khi chậm kiện toàn nhân sự tiếp công dân.

Chủ tịch UBND các quận 1, 3, 8, Phú Nhuận và huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh phải kiểm điểm các cá nhân, tổ chức không tham mưu cho chủ tịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất là trái với Nghị định của Chính phủ.

UBND huyện Củ Chi chưa thực hiện nghiêm việc thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, thực hiện mang tính hình thức, chưa phát hiện đúng những sai phạm của các đơn vị trực thuộc.

UBND huyện Bình Chánh chưa nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra về tiếp công dân của các xã.

UBND huyện Cần Giờ làm thất lạc hồ sơ, sổ sách và tài liệu phục vụ tiếp công dân.

UBND quận 11 không ban hành thông báo tiếp công dân theo quy định.

Từ đó, UBND TP.HCM giao Ban tiếp công dân thành phố tham mưu UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện và các Sở ngành tiếp tục rà soát để khắc phục sai phạm.

Phạm Toàn

Xem thêm: