Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng, công suất 1.200 MW.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Lễ khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. (Ảnh: EVN)

Ngày 21/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khánh thành dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án trên 36.000 tỷ đồng, tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2×600 MW). Sản lượng điện sản xuất bình quân của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh, phục vụ cung cấp điện chủ yếu cho phụ tải khu vực phía Nam.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Phát điện 3/ Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân được giao nhiệm vụ Tư vấn quản lý dự án. Dự án được thực hiện bởi tổ hợp Nhà thầu DOOSAN (Hàn Quốc) – Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) – Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) – PACIFIC. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) phối hợp với tư vấn phụ nước ngoài làm tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2014. Tổ máy S2 và các hạng mục dùng chung của nhà máy bàn giao và đưa vào vận hành thương mại từ tháng 12/2017. Tổ máy S1 và toàn bộ nhà máy bàn giao và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 31/3/2018.

Minh Long

Xem thêm: