Trong số 37 bộ, cơ quan trung ương được khảo sát, có 20 đơn vị không công khai bất cứ thông tin gì về ngân sách, 17 đơn vị có công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách hoặc có thư mục công khai ngân sách.

tang luong co so
Công khai ngân sách MOBI 2018: 20/37 bộ ngành không có thông tin (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Sáng 30/7, Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) và Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) đã công bố chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương 2018 (gọi tắt là MOBI 2018). Đây là khảo sát độc lập đầu tiên tại Việt Nam nhằm đánh giá mức độ công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương.

MOBI 2018 khảo sát dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của 37 bộ và cơ quan trung ương.

Trong 37 đơn vị được khảo sát có 31 bộ, cơ quan trung ương là đơn vị dự toán ngân sách và 6 cơ quan, tổ chức trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Kết quả cho thấy các bộ, cơ quan trung ương chưa tuân thủ quy định về công khai ngân sách tại Luật Ngân sách nhà nước 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC.

Cụ thể, cả 37 đơn vị (tức 100% số đơn vị khảo sát) được khảo sát đều xếp loại D – mức thấp nhất từ 0 đến 25 điểm – về chỉ số công khai ngân sách. 

Trong đó, đặc biệt có 20/37 đơn vị (chiếm 54%) hoàn toàn không công khai bất cứ tài liệu ngân sách nào.

20 bộ, cơ quan trung ương không có thư mục công khai ngân sách và tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát gồm có: Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đài Tiếng nói Việt Nam; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ; Kiểm toán Nhà nước; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Toà án Nhân dân tối cao và Uỷ ban sông Mê Kông.

Bảng xếp hạng MOBI 2018 của 37 Bộ, cơ quan Trung ương.

Cũng theo kết quả khảo sát, chỉ có 12/37 đơn vị (chiếm 32,5%) chỉ công khai 1 tài liệu ngân sách; và 5/37 đơn vị (chiếm 13,5%) chỉ có thư mục công khai ngân sách.

Một số bộ, cơ quan trung ương thuộc nhóm đứng đầu trong chi ngân sách có số điểm MOBI 2018 rất thấp hoặc không có điểm nào.

Ví dụ, Bộ Giao thông vận tải là đơn vị có tổng số chi ngân sách nhà nước lớn nhất trong tổng số 37 đơn vị được khảo sát trong khi điểm MOBI 2018 chỉ đạt 3,7 điểm, xếp thứ 13 trên tổng số 17 đơn vị có điểm MOBI 2018.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo lần lượt đứng các vị trí thứ 4, 5 và 6 trên bảng xếp hạng dự toán chi ngân sách năm 2019 nhưng lại không có bất kỳ tài liệu ngân sách nào được công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát.

BTAP và CDI khuyến nghị khuyến nghị các bộ, cơ quan trung ương cần công khai và đảm bảo mức độ sẵn có của các tài liệu ngân sách để có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu về ngân sách của các đơn vị đang sử dụng ngân sách.

Xuân Lan

Xem thêm: