PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam viết Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ thành “Lí Công Uẩn”, “Lí Thái Tổ” trong sách giáo khoa là không đúng.

Sách giáo khoa Ngữ văn 8 (NXB Giáo dục Việt Nam) sử dụng tên “Lí Công Uẩn”, “Lí Thái Tổ”.

Trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tất cả các chữ chỉ tên vua Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ) đều ghi thành “Lí Công Uẩn”, “Lí Thái Tổ”.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định 1989 ngày 25/5/2018 quy định về chính tả thực hiện trong chương trình giáo dục phổ thông mới, quy định có hiệu lực từ ngày ký. Chương 1 Điều 3 quy định: “Thống nhất cách viết tên riêng trên cơ sở tôn trọng tên riêng của các tổ chức, cá nhân”.

Trong giấy tờ hành chính cũng như trong sử sách, chỉ có họ “Lý” mà không có họ “Lí”. Do đó, việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam viết Lý Công Uẩn thành “Lí Công Uẩn” trong SGK cần phải chỉnh lý theo hướng tôn trọng cách viết đã tồn tại lâu nay – ông Thành cho biết.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho hay đã cử chuyên viên rà soát lại sách giáo khoa, cũng như các văn bản, quy định liên quan, đồng thời, yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giải trình về việc này.

Về hướng giải quyết vấn đề, ông Thành cho biết Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ý kiến phản hồi, đồng thời sẽ chỉ đạo nhà xuất bản này khắc phục.

Từ sai sót trên, Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà xuất bản, ban biên tập sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông cần đối chiếu, xem xét vấn đề toàn diện, có những vấn đề về lịch sử phải hết sức thận trọng.

Nguyễn Sơn