61% thực tập sinh Nhật Bản trở về Việt Nam phải làm trái nghề

Thực tập sinh Nhật Bản của Việt Nam đang lên trên 90.000 người, vượt số lượng thực tập sinh của Trung Quốc, là nước có số thực tập sinh lớn nhất Nhật Bản.