10 đại án nghiêm trọng sẽ xét xử sơ thẩm trong năm 2020

Năm 2020, sẽ tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.