10 sự kiện đáng chú ý về Pháp Luân Công năm 2017

Bất chấp những thông tin không đúng được tuyên truyền tại Đại Lục, Pháp Luân Công vẫn phát triển trên toàn cầu và có nhiều…