Liên Bộ Tài chính – Công Thương vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường, áp dụng từ 15h hôm nay 31/10.

giá xăng, giá xăng giảm, điều chỉnh giá xăng
(Ảnh: Shutterstock)

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu có giá giảm nhẹ: xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.252 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.445 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.057 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.137 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.517 đồng/kg.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31/10 có xu hướng chung là giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1,79%, RON95 giảm 3,84%, Diesel tăng 0,43%, các loại dầu khác có mức giảm nhẹ.

Do đó, để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, Liên Bộ Tài chính – Công Thương giữ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 700 đồng/lít. 

Đồng thời, Liên Bộ cũng ngừng chi quỹ bình ổn đối với các loại xăng dầu trong khi kỳ trước vẫn chi 200 đồng/lít với xăng RON95.

Lần điều chỉnh gần nhất là ngày 16/10, theo đó các mặt hàng xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá: xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 271 đồng/lít; dầu diesel giảm 415 đồng/lít; dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.103 đồng/kg.

Tuấn Minh

Xem thêm: