Trong thông báo công bô ngày 28/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tiếng giải thích về thông tin kế hoạch  tiền lương năm 2020, lương lãnh đạo tăng 37%, trong khi người lao động chỉ tăng khoảng 4% so với mức năm 2019. 

lam phat
EVN cho hay đã điều chỉnh lại kế hoạch tăng 37% lương của người quản lý Công ty mẹ. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo EVN, một số cơ quan báo chí nêu nội dung cho biết dự kiến mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019, trong khi mức tiền lương bình quân của người lao động tại Công ty mẹ EVN kế hoạch năm 2020 tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019.

EVN cho biết đây chỉ là nội dung dự thảo ban đầu chứ không phải phương án kế hoạch được EVN thông qua để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tập đoàn này cho hay tại thời điểm nói trên, trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2020, EVN xây dựng kế hoạch tiền lương theo quy định tại Thông tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trong đó, tiền lương của người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH gắn với chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019. Tiền lương của người quản lý Công ty mẹ – EVN được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH gắn với lợi nhuận kế hoạch của Công ty mẹ.

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ EVN được giao, năng suất lao động tăng so với thực hiện năm 2019 nên mức lương bình quân kế hoạch của người quản lý được xác định căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư 27: Công ty có năng suất lao động bình quân không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn lợi nhuận của năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđch) tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

Tuy nhiên sau khi xem xét, EVN nhận thấy cần rà soát lại để xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 trên cơ sở cập nhật các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính của Tập đoàn.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích và cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính quý 1/2020, EVN đã xây dựng kế hoạch tiền lương mới, phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Theo phương án điều chỉnh, EVN giảm Kđch = 0,5, thay cho Kđch =1 như phương án cũ. Đây là hệ số điều chỉnh tăng thêm của người quản lý Công ty mẹ đã thực hiện trong các năm qua.

Với hệ số Kđch = 0,5, quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty mẹ – EVN năm 2020 là 8.064 triệu đồng, tương ứng với mức tiền lương bình quân của người quản lý Công ty mẹ – EVN là 48,432 triệu đồng/người/tháng – tăng 2,67% so với thực hiện năm 2019.

EVN cho biết điều này để giảm một phần chi phí. Kế hoạch tiền lương nói trên đã được EVN chính thức báo cáo, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thông báo không đề cập đến mức điều chỉnh lương của người lao động trong kế hoạch tiền lương chính thức.

Sơn Nguyên