Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; Xăng E5 RON92 giảm 310 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít.

gia xang dau
Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giá. (Ảnh: Gia Bảo)

Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có quyết định giảm giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 16/10.

Theo đó, từ 15h ngày 16/10, giá xăng E5RON9 giảm 310 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; dầu diesel giảm 415 đồng/lít; dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.103 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.470 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.795 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 16.223 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.258 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 12.816 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đối với dầu mazut lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít/kg).

Bên cạnh đó, Liên Bộ giảm chi sử dụng với xăng RON95 từ 500 đồng/lít xuống 200 đồng/lít, đồng thời dừng chi sử dụng đối với các mặt hàng còn lại.

Giá xăng dầu đã có bốn lần giảm và một lần tăng tính từ giữa tháng 8 đến nay. Gần đây nhất, ngày 1/10, giá xăng dầu điều chỉnh tăng, cụ thể: xăng RON95-III tăng 923 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 438 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 424 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 829 đồng/kg.

Minh Long

Xem thêm: