Hai tháng đầu năm 2019, Hà Nội thu ngân sách 44.662 tỷ đồng, TP.HCM thu 66.961 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ.

thu ngan sach
(Ảnh: Shutterstock)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng đầu năm là 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 7.788 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 2.280 tỷ, đạt 5,1% dự toán; chi thường xuyên 5.500 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 2,24 tỷ USD, tăng 21,3%; kim ngạch nhập khẩu đạt 5,07 tỷ USD, tăng 8,6%.

Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt hơn 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ tín dụng gần 1,9 triệu tỷ đồng tăng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu NSNN trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm là 66.961 tỷ đồng, đạt 16,78% dự toán năm và tăng 7,14% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa gần 47.200 tỷ, tăng 5,87%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 16.200 tỷ đồng, tăng 11,25% so với cùng kỳ.

Đối với thu nội địa, theo Cục Thuế TP HCM, trừ thuế đất, các khoản thu ngân sách của TP trong những tháng đầu năm 2019 đều tăng, kéo số thu tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế được 32.535 tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 646 tỷ đồng, thu từ dầu thô 3.553 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 1.313 tỷ đồng, giảm 61,09% so cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố 2 tháng đầu năm ước tăng 6,21% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,11%). Trong đó, một số ngành có chỉ số tăng cao như: sản xuất kim loại (tăng 41,05%); sản xuất sản phẩm điện tử (tăng 28,92%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 36,99%)…

Theo con số báo cáo, tổng thu ngân sách tại 2 thành phố lớn nhất cả nước trong 2 tháng đầu năm là hơn 111.600 tỷ đồng.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: