field-landscape-photography-only-sheep-marcin-sobas-tuscan-4

#18

288-and-the-shepherd-9501__880

#19. Những đàn cừu trắng nhởn nhơ chạy trên những ngọn đồi….

Bạch Vân
(Ảnh: marcinsobas.com)

Xem thêm: