Kết hợp cả hai trò tiêu khiển, đọc sách và giải đố, quyển sách Codex Silenda yêu cầu bạn phải vận động cả não và tay trước khi có thể đọc.

Đây không chỉ đơn giản là trò chơi ô chữ hay câu đố toán học, mà là câu đố cơ học phức tạp được chế tác từ gỗ cắt laser, lắp đặt trong 5 trang sách. Giải được một câu đố, bạn sẽ có thể đọc trang tiếp theo.

Nội dung sách là một câu chuyện ngắn, được khắc trên trang đối diện với trang chứa câu đố cơ học.

puzzle-2

puzzle-3

puzzle-4

puzzle-5

puzzle-6

puzzle-7

puzzle-8

puzzle-9

Sách Codex Silenda được tạo ra bởi nhà thiết kế công nghiệp Brady Whitney, người đang tìm vốn trên trang Kickstarter. Vào lúc này, có vẻ như tất cả các tài trợ liên quan đến cuốn sách đã đầy đủ, gấp 4 lần mục tiêu tài chính của họ, nhưng có lẽ họ sẽ sớm tăng thêm trang, hoặc thêm những cấp độ khó mới.

puzzle-10

Theo Thisiscolossal
Hoàng Vũ

Xem thêm: