Viện Smithsonian có 19 viện bảo tàng, 9 trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật, vườn thú cùng 13,65 tỷ tiêu bản và tác phẩm nghệ thuật.

Đây là hệ thống bảo tàng và khu liên hợp nghiên cứu lớn nhất thế giới, tuy được chính phủ Mỹ đầu tư, nhưng Viện Smithsonian thuộc về “bên thứ ba” không phải công cũng không phải tư nhân, tất cả những cơ quan trực thuộc Viện Smithsonian đều mở cửa miễn phí cho mọi người.

Bạn có thể tưởng tượng được phía sau học viện này ẩn giấu bao nhiêu điều thuộc về lịch sử hàng triệu năm của trái đất hay không?

Bối cảnh của bộ phim “Đêm ở viện bảo tàng” nổi tiếng chính là ở Viện bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên dưới sự quản lý của Học viện Smithsonian tại Washington.

bao tang
Bộ phim “Đêm ở viện bảo tàng” lấy bối cảnh ở Viện Smithsonian.

Cùng khám phá Viện bảo tàng lớn nhất thế giới này:

Lưu trữ ngành thực vật

Bảo tàng Smithsonian

bao tang 2

Lưu trữ ngành côn trùng học

bao tang 3

Lưu trữ ngành nhân chủng học

bao tang 4

Lưu trữ các loại cá

bao tang 5

Lưu trữ ngành sinh vật cổ

bao tang 6

Lưu trữ các loài cá voi

bao tang 11

Lưu trữ ngành khoáng vật

bao tang 8

Lưu trữ các loài chim

bao tang 10

Lưu trữ các loài động vật không xương sống

Bảo tàng Smithsonian

Thanh Long
(Ảnh: architizer.com)

Xem thêm: