16. Budaoest, Hungary

17. Amsterdam, Hà Lan

18. Rio de Janeiro, Brazil

%image_alt%

19. Varanasi, Ấn Độ

thành phố

20. Thành phố Mexico, Mexico

thành phố

21. São Paulo, Brazil

thành phố khi nhìn từ trên không

22. Toronto, Canada

thành phố khi nhìn từ trên không

23. Lima, Peru

thành phố khi nhìn từ trên không

24. Paris, Pháp

thành phố khi nhìn từ trên không

25. Buenos Aires, Argentina

thành phố khi nhìn từ trên không

Theo Elite Readers
(Ảnh: airpano.com)
Bạch Vân

Xem thêm: