Nghệ sĩ người Scotland Charles Young đã thực hiện 1 dự án mang tên “Paperholm” bắt đầu vào tháng 8 năm 2014. Anh “xây dựng” một thành phố nhỏ bằng giấy sống động trong 365 ngày. Cho tới nay, thành phố này đã phát triển lên tới 635 tòa nhà.

Với rất nhiều phần có thể chuyển động, thành phố giấy như được nghệ sĩ Charles Young truyền sinh khí, trở nên sống động như một thế giới thu nhỏ. Tất cả các kiến trúc đều được làm bằng giấy màu nước 200gsm và keo PVA.

Công trình nghệ thuật này được trưng bày từ ngày 10-26/11/2016 tại Lễ hội Nghệ thuật Kỹ thuật số NEoN ở Dundee, Scotland.

thành phố giấy

thành phố giấy

thành phố giấy

thành phố giấy

thành phố giấy

thành phố giấy

587.

529.

523.

287.

431.

261.

485.

364.

paperholm_group_06_2

Paperholm group 4.2.

Paperholm group 6.1

Paperholm group 7.

paperholm_group_09

paperholm_group_10 thành phố giấy

Paperholm 1.3 Look inside Paperholm LIVE HERE The entire Paperholm project (so far) is exhibited for the first time at Dundee Contemporary Arts from the 10th - 26th November as part of the NEoN Digital Arts Festival. The continuation and exhibition...

Paperholm 1.5 The entire Paperholm project (so far) is exhibited for the first time at Dundee Contemporary Arts until the 26th November as part of the NEoN Digital Arts Festival. The continuation and exhibition of the project is supported by New...

paperholm_neon_03

Paperholm group 8.

closeup

Theo Thisiscolossal
Hoàng Vân

Xem thêm: