#80. “Rồng rắn lên mây”, Paris, 1978

Pupils Walking On Rue De Rivoli, Paris, 1978
(Ảnh: Robert Doisneau)

#81. Nghịch nước, New York, 1954

Kids Playing In A Fire Hydrant, New York, 1954
(Ảnh: Vivian Maier)

#82. Chạy theo bánh xe, London, 9/3/1946

Children Playing In An Area Of Bomb-damaged Wasteground In Stepney, In The East End Of London, 9th March 1946
(Ảnh: Charles Hewitt)

#83. Cùng vui chơi, New York, những năm 1940

Children Playing, New York, 1940s
(Ảnh: Helen Levitt)

#84. Chơi búp bê, New York, 1912

Two Young Girls Play A Campbell Soup Kid Doll, New York, 1912
(Ảnh: Lewis W. Hine)

#85. Nhảy lò cò, Tây Ban Nha, 1965

A View Of Children Playing Hopscotch In The Street In Spanish Harlem, 1965 

#86. “Trượt tuyết”, Oxford, 1903

Children Playing With Sleigh In The Snow, Oxford, 1903
(Ảnh: Frank Snyder)

#87. Chơi golf, 1905

Three Children Playing Golf With Clubs Made Of Sticks, 1905
(Ảnh: buyenlarge)

#88. Chơi đánh bóng, New York, 1947

Young Boys Playing Stickball In Vacant Lot Next To An Apartment Building, New York, 1947
(Ảnh: Ralph Morse)

#89. Vầy nước, New York, 1942

Kids Splashing Water, New York, 1942
(Ảnh: Hellen Levitt)

#90. Đi thăng bằng trên tường, Pháp, 1949

Children Balancing On A Wall, France, 1949
(Ảnh: N.R. Farbman)