Ý thức cảnh báo nguy hiểm: Người Việt cầm tù bản thân như thế nào?