“Đại kế” của Kim Jong Un trong cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump

Nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đột nhiên tan biết như bọt biển