Vị mặn trong mỗi cánh hoa vàng

Ai biết những chậu kiểng đẹp hồn hậu, những chậu hoa trăm sắc điểm tô vùng Chợ Lách-Bến Tre, đang bị vây bủa với mức mặn 4 phần ngàn…