Video hài hước: Phiên bản “Victoria’s Secret đường phố”

Giới thiệu với các bạn một phiên bản "Victoria's Secret đường phố" hài hước để giải khuây giảm stress.