Kiệt quệ sau 2 cuộc đại chiến, vì sao nước Đức vẫn cường đại? (video)

Hai lần thế chiến đều là từ Đức khởi lên. Vậy mà sau đó, người Đức vẫn được toàn cầu tôn trọng như trước. Phải…