Chuyên đề: xưa và nay

November, 2017

  • 14 November

    “Hà Nội muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”

    “Hà Nội muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”

    Tôi nhớ có ai đó nói câu rằng, khi bạn hoài niệm những chuyện đã qua, tức là bạn đang bước vào tuổi già. Tuổi trẻ, người ta có xu hướng nhìn đến tương lai, còn những ai đã đi quá nửa đời người lại thường hay chiêm ngẫm những gì mình đã trải nghiệm.…

October, 2017