Chuyên đề: Thần tượng

November, 2017

  • 14 November

    Kỷ nguyên số và thần tượng của bạn trẻ

    APEC vừa qua, nhiều người vui vẻ gọi một số nhân vật tinh hoa của các nước là thần tượng. Tuổi trẻ dễ suy tôn thần tượng. Có bạn hỏi, Apec đón hầu hết những nhà lãnh đạo đình đám nhất thế giới, sao không thấy chị yêu thích và viết sâu nhân vật nào? Không,…