Chuyên đề: sinh viên

March, 2018

February, 2018

November, 2017

  • 16 November

    Sinh viên Trung Quốc bị tẩy não bằng cách nào?

    Gần đây trên tường các trường đại học tại Hồng Kông xuất hiện nhiều biểu ngữ yêu cầu Hồng Kông độc lập, đồng thời cũng liên tiếp xảy ra những tranh cãi nảy lửa giữa sinh viên Đại Lục và bản địa. Một bộ phận du học sinh từ Đại Lục tới Hồng Kông cách…

October, 2017

July, 2017

June, 2017

March, 2017

January, 2017

December, 2016