Chuyên đề: Singapore

November, 2017

  • 16 November

    Trước vó ngựa chinh phạt của Alibaba?

    Trước vó ngựa chinh phạt của Alibaba?

    11 giờ đêm 13/11/2017, tôi còn nhận được thêm tin nhắn nữa, yêu cầu tôi viết tiếp câu chuyện các Start up Singapore tìm cách ngăn chận mạng Alibaba để bảo vệ các nhà bán lẻ nội địa. Tôi chợt nhớ là tôi còn chưa kể về câu kết mà anh bạn Singapore hôm đó…

September, 2017

July, 2017

April, 2017

March, 2017

February, 2017

January, 2017