Chuyên đề: Long An

November, 2017

  • 16 November

    Long An: Bổ nhiệm 121 cán bộ không đủ tiêu chuẩn

    Sở GTVT Kiên Giang

    Theo kết luận thanh tra, 121/450 cán bộ của tỉnh Long An tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu trình độ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành,... Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý…

October, 2017

September, 2017