Chuyên đề: Giáo dục

March, 2018

January, 2018

December, 2017

  • 3 December

    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Không còn nhớ ai là người đầu tiên dịch “Gone with the wind” thành “Cuốn theo chiều gió” nhưng vị nào dịch câu này hẳn nhiên là bậc thượng thừa về ngôn ngữ nói chung và rất giỏi tiếng Việt nói riêng. Ông Huỳnh Phan Anh cũng khắc tên mình vào bảng mạ vàng khi…

November, 2017

October, 2017

September, 2017