Chuyên đề: Động vật

February, 2018

January, 2018

December, 2017

November, 2017

  • 3 November

    10 loài chó nguy hiểm nhất thế giới

    Kể từ khi bắt đầu được thuần hóa, loài chó đã trở thành một phần của thế giới con người. Chúng được con người huấn luyện để bảo vệ gia súc, thậm chí là làm nghiệp vụ cùng cảnh sát, hoặc được nuôi trong nhà để canh gác, bảo vệ gia đình, ngoài ra cúng…

October, 2017

September, 2017

August, 2017