Chuyên đề: dân tộc

December, 2017

November, 2017

  • 27 November

    Tiếng Việt và hồn Việt

    Gã tán đồng với nhà báo, nhà giáo Huỳnh Ngọc Chênh khi ông kêu gọi hãy tôn trọng những ý tưởng cải cách chữ Việt của tiến sĩ Bùi Hiền. Sự sáng tạo nào cũng có thể bị người đương thời phản ứng. Chuyện thường. Thói quen đã đi vào cuộc sống và thói quen…

July, 2017

September, 2016

August, 2016