Chuyên đề: Công ty Trung Quốc

December, 2017

  • 4 December

    Ông hàng xóm đáng sợ

    tau hoa cao toc Trung Quoc

    "Đáng sợ: Trung quốc đang trên đường THỐNG TRỊ công nghệ toàn cầu". Đấy là nhận định của David Dodwell, cựu nhà báo Financial Times (tờ báo London, đối trọng của Wall Street), đăng trên South China Morning Post. Bất cứ một người dân Âu, Mỹ nào khi hỏi về công nghệ Trung Quốc, đều cười…

November, 2017

October, 2017

April, 2017

February, 2017

November, 2016

August, 2016