Chuyên đề: con cái

December, 2017

  • 5 December

    “Bố cho con cái gì?”

    Trước hết tôi rất khâm phục những gì các tài xế đã thể hiện trong những ngày qua. Từ lý lẽ đến hành xử, từ mục tiêu đến phương pháp, đều rất mẫu mực. Nhìn những gì xuất hiện trên truyền thông dễ có cảm giác là ngày chiến thắng của các bác tài đã…

July, 2017

May, 2017

February, 2017

September, 2016

July, 2016