Góc nhìn chuyên gia

Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi: Không giải quyết được 2 điểm chính

Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi: Không giải quyết được 2 điểm chính

Nợ công đang tiến sát ngưỡng nguy hiểm, nhưng Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi sắp trình Quốc hội phê duyệt trong …

Tin Mới Nhất