Phân tích & bình luận

Tin Mới Nhất

Dân tộc không có ký ức

Dân tộc không có ký ức

Một chiều hè oi gắt, người bạn làm nghiên cứu văn hóa gợi nhắc cho tôi về những khoảng trống ký ức trong dòng diễn …

Cái giá của sự ổn-định

Cái giá của sự ổn-định

“Việc nhân-nghĩa cốt ở yên dân/Quân điếu phạt chỉ vì khử bạo” (Nguyễn Trãi, Bình Ngô Đại Cáo) Sự biến Thái Bình 1997, “trận càn” …