Văn hóa bốn phương

Tin Mới Nhất

Sự thành tín trong xã hội Mỹ

Sự thành tín trong xã hội Mỹ

Ở nước Mỹ hầu hết mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, khiến cho “sự tin tưởng” dường như trở thành một “quy tắc ngầm” …