Tin tức thế giới

Tin Mới Nhất

Mỹ bắt đầu bỏ ObamaCare

Mỹ bắt đầu bỏ ObamaCare

Hôm 14/1, Quốc Hội Hoa Kỳ đã chuẩn thuận bước đi đầu tiên cho việc bãi bỏ ObamaCare – luật chăm sóc sức khỏe mang …