Tin khoa học

Thực phẩm biến đổi gen: Nguy cơ của một ‘thảm họa chất độc da cam’ lần 2

Thực phẩm biến đổi gen: Nguy cơ của một ‘thảm họa chất độc da cam’ lần 2

Hiếm người biết rằng phần lớn lượng thực phẩm biến đổi gen trên thế giới đến từ Monsanto, công ty đã tạo ra chất diệt …

Tin Mới Nhất