Sống đẹp

Tin Mới Nhất

Vì sao người Nhật lại thích xin lỗi?

Vì sao người Nhật lại thích xin lỗi?

Bài viết của một tác giả người Trung Quốc Khổng Tử có câu: “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích”. Khổng Tử cho …